ฉันไม่สามารถใช้งานร้านค้าในเกม hs ได้

ร้านค้าในเกมเข้าไม่ได้