ชวนเพื่อนไม่ได้

กดปุ่มไม่ได้มันบอกเพือนไม่ได้อยู่ในหน้าหลักแต่เพือนอยู่