ชื่อในเกมหายครับ

ไม่เห็นชื่อตัวเองในเกมครับ เห็นแค่ You กับ Your opponent ครับ