ต้องการเปลี่ยนประเทศ

ส่งคำขอไปหลายรอบแล้วครับแต่ขึ้น คำขอนี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว ตลอดเลยครับ
แนบเอกสารในการยืนยันตนไปในตั๋วแล้วครับ
Ticket ID:TW18894148

สวัสดีค่ะ

เนื่องจากคุณส่งตั๋วเข้าสู่ระบบตอบอัตโนมัติ เมื่อเอกสารที่คุณแนบยืนยันในระบบไม่ผ่าน ตั๋วจึงถูกยกเลิกหรือคำขอถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติในระบบค่ะ แต่ตอนนี้ทีมงานได้ตรวจเช็คและเปลี่ยนแปลงประเทศของบัญชีคุณในระบบให้เรียบร้อยแล้วนะคะ

1 ถูกใจ