ต้องการเปลี่ยนภูมิภาค change region

(change region) ผมทำเรื่องไป2รอบแล้วอะครับเรื่องเปลียนภิมูภาคเพราะผมจะเชื่อมเบอร์มือถือ เอกสารผมส่งไปหมดละครับ เช็คให้หน่อยครับ TW18895297

สวัสดีค่ะ

เนื่องจากเอกสารที่คุณแนบมายืนยันตัวไม่ผ่าน ระบบจึงปฏิเสธคำขอเปลี่ยนประเทศนะคะ
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศของบัญชีจาก “Mexico” มาเป็น “Thailand”
กรุณาส่งตั๋วติดต่อมาใหม่อีกครั้ง พร้อมทั้งแนบเอกสารดังนี้มาในตั๋ว ;

  1. รูปบัตรประชาชนเจ้าของบัญชี (ผู้สมัครบัญชี, ชื่อบัญชีล่าสุดที่เกิดจากการเปลี่ยนชื่อเจ้าของบัญชี ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงค่ะ)
  2. บิลค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ/ไฟฟ้า/โทรศัพท์ อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีระบุชื่อเจ้าของบัญชีตัวจริงเป็นผู้ถูกเรียกเก็บชำระ

ส่งตั๋วติดต่อทีมงาน กรุณาเข้าที่ ลิงค์นี้