ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อ ร้านค้าในเกมส์ โดยชำระผ่าน Amazon

ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อร้านค้าในเกมส์ โดยชำระผ่าน Amazon
ขณะนี้ทางเราได้พบปัญหา ในผู้เล่นบางรายที่พบไม่มาก ในการซื้อสินค้า ร้านค้าในเกมส์ โดยการชำระผ่าน Amazon แล้วไม่สามารถซื้อสินค้า และเกิดการค้างอยู่ที่หน้าร้านค้า ทางเรามิได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ และกำลังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เล่นทุกท่าน