สกินฮีโร่เอ็ดวินแสดงผลผิด

ในหน้าต่างเลือกเด็คก่อนเล่นเกมสกินเอ็ดวินแสดงผลผิดเป็นสกินพื้นฐานของเจน่า และในหน้าต่างสร้างเด็คก็แสดงผลเป็นกรอบว่างๆ