เข้าเกมส์แล้วค้างครับ

ตามหัวข้อกระทู้เลยครับเล่นๆอยู่ก็ฟรีซพอออกแล้วเข้าใหม่ก็ค้างยาวเลยครับทำอะไรไม่ได้นอกจากกดปิดตัวเกมส์ครับ