เข้าโหมด Dual ไม่ได้

บัคหน้าจอเข้า ModeDual แก้ไขด้วยครับ

1 ถูกใจ