เล่น Duels Season นี้ไม่ได้

ยังค้างอยุ่โหมด duel ไปต่อไม่ได้ reset ก้อไม่ได้

2 ถูกใจ

ผมก็เป็นเหมือนกัน--------------------------