ไม่สามารถเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ในบัญชีได้

สวัสดี ติดต่อขอวิธีแก้ไขปัญหา ‘เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์’ ระบบให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ กรอกแล้ว แต่กลับขี้นข้อความว่า “โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์แบบชำระรายเดือน” เบอร์ที่กรอกก็เป็นแบบรายเดือน แต่ไม่สามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ จนเล่นเกมไม่ได้

สวัสดีค่ะ

หากเบอร์โทรศัพท์ของคุณเป็นเบอร์ประเภทรายเดือน ไม่ใช่เบอร์ประเภทเติมเงิน กรุณาตรวจเช็คกับทางผู้ให้บริการเบอร์ของคุณว่า ;

  1. เบอร์โทรศัพท์ เป็นเบอร์ประเภท VoIP หรือไม่ เพราะเบอร์ประเภท VoIP นั้นไม่รองรับระบบการส่งข้อความทาง SMS ของบลิซซาร์ดค่ะ
  2. กรุณาตรวจเช็คผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณว่าในขณะนั้นเครือข่ายมีปัญหาการให้บริการอยู่หรือไม่ค่ะ เพราะในบางกรณีที่พบว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายกำลังมีปัญหาจึงส่งผลกระทบต่อการใช้งานทางระบบข้อความในขณะนั้น