Cod warzone เหมือนกับโดนรีไอดี

cod warzone เหมือนจะโดนรีไอดีเป็นเลเวล 1 หลังจากที่ไม่ได้เล่นมานาน แล้วของหายหมดเลย